Bøger

Bogudgivelser og forfattersamarbejder:

 

Spejlinger ved himlens fod

ISBN:9 788798 693222

Af Janne Klerk
Tekster af Gitte Broeng og Anja C. Andersen
Forlag: Fotografico 2022

I vandspejlet findes alle former for tilstande, fra stilhedens ro og fred til drama, turbulens og kaos, med dybder og højder i mange lag.

Fotografen Janne Klerk har fotograferet vandspejlet i en skovsø i Danmark, hen over årstiderne. Flere af motiverne er fotograferet direkte ned i vandspejlet og har derved ingen koordinater, der angiver, hvor vi befinder os. Billederne viser både højder og dybder, ud til siderne og ret- og spejlvendt samtidig. En metafor for de spejlinger, der ustandseligt foregår imellem mennesker og vores omgivelser. En levende ageren i evig bevægelse, uforudsigelig og kompleks – som vandspejlet.

Ertholmene – en lomme i tiden et sted i nuet

ISBN:978 87 9869 32 05

Af Janne Klerk
Tekster af Rasmus Voss
Forlag: Janne Klerk 2019

Øgruppen Ertholmene er en af de mest særprægede lokaliteter i det danske kongerige. Et sted der emmer af fortid og med en fantastisk natur. Øernes historie er lang og spændende. Ertholmene har både været base for pirater, militær fæstning og scene for dramatiske krigsbegivenheder, siden blev øerne fiskersamfund og kunstnerkoloni. Denne lille verden langt ude i havet er en symfoni af forskelligartede indtryk.

Bispeborgen Spøttrup

ISBN:978 87 7695 522 9

Af Mikael Venge
Fotograf: Janne Klerk
Forlaget Vandkunsten 2017

Middelalderborgen Spøttrup i Salling vidner om Viborgbispens kolosale magt og selvfølelse før reformationen.
Under den sidste Viborgbisp før reformationen, ændredes tonen mellem Spøttrup og Kåg brat og forvandledes efterhånden til dødeligt fjendskab, der sluttede blodigt under grevens fejde.
Denne bog gør op med de mange myter om brand og hærgen som skipper Clement og de oprørske bønder skulle have foranstaltet.

danmarks-kyster-janne-klerk-oerne-bornholm
danmarks-kyster-janne-klerk-jylland

Danmarks kyster – en fotografisk fortælling

ISBN:978 87 9981 34 07

Af Janne Klerk
Tekster af Gitte Broeng og Merete Binderup
Forlaget Mimesis 2015

Fotografen Janne Klerk har skabt et visuelt heltedigt om de danske kyster. Hun har gennemfotograferet Danmarks vidtstrakte kyster, dér hvor landet holder op, og det våde element tager over. Nogle gange manifesterer denne zone mellem land og vand sig brat som en amputeret skrænt, der er blevet slået sønder af storme og rasende bølger, andre gange er den en mild strandeng, som tegner en umærkelig overgang imellem land og hav, mllem grønt og blåt.

Takket Janne Klerks blik for kysternes variationsrigdom kan vi nu opleve havet og kystlandskabet in extenso.
Lisbeth Bonde

danske-middelalder-borge

Danske Middelalder Borge

ISBN:978 87 7934 415 0

Forfatter Rikke Agnete Olsen
Fotograferet af Janne Klerk
Aarhus Universitetsforlag, 2011

Danske Middelalderborge er den eneste samlede oversigt over de anlæg, man kender fra det middelalderlige Danmark. Her berettes om, hvem der byggede borgene, hvornår de gjorde det, og hvorfor det skete. Gennem de seneste årtier er flere steder blevet undersøgt, enkelte nye anlæg er blevet fundet, og gamle udgravninger er blevet genåbnet, så man har fået ny viden på flere områder.

Det er alt sammen inddraget i denne stærkt reviderede, tredje udgave. Ny viden såvel som nye tider er baggrunden for et helt nyt layout med understregning af vigtige problemstillinger og henvisning til væsentlig litteratur, så man nemt kan komme videre ind i de forskellige emner, der drages frem i bogen.

nfs-grundtvig

N.F.S Grundtvig – der er et land så kosteligt

ISBN:9788774670698

Forfatter Ida Jessen
Fotograferet af Janne Klerk
Kristeligt Dagblads Forlag, 2010

Der er et land så kosteligt er 4. bind i den luksuriøse 15-bindsserie, hvor danske forfattere – bl.a. Ulrik Høy, Joakim Garff og Hans Edvard Nørregård-Nielsen – skriver om en yndlingssalme. Alle bøgerne illustreres af nulevende kunstnere og indbindes efter alle kunstens regler. Smukt håndværk! Ida Jessens er vor tids mest priste forfatter og fik senest De Gyldne Laurbær for Børnene. Hendes barndomsberetning illustreres på smukkeste vis af fotografen Janne Klerk.

herfra-hvor-vi-staar

Herfra hvor vi står

ISBN:978-87-02-08653-9

3-bindsværk
Fotograferet af 14 fotografer
Gyldendal, 2010

Danmark under forvandling – Et fotografisk øjebliksbillede.

Projektet skærer, uden at ryste på hånden, en skive i tiden og skildre land og by skabt på de estetiske, idémæssige og visuelle præmisser, som fotografiet giver. Det Danske landskab med kyster, havne og byer udgør et rigt materiale for stemningsbilleder, der altid har tiltrukket kunstnere, malere og fotografer, og som udgør en stadig kilde til fornyet inspiration.

nr-vosborg

Nr. Vosborg – En vestjydsk Herregård

ISBN:87-978-87-02-05399-9

Forfatter Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Fotograferet af Janne Klerk
Gyldendal, 2008

Nørre Vosborg er i sjælden grad et hele, der med alle sine lag er blevet bragt frelst igennem tidernes omskiftelighed (…) Parken og vildnisset omkring Nørre Vosborg groede trods blæsten, som havde det været i sangen om Tornerose.

jacob-a-riis

Jacob A. Riis – Den gamle by

ISBN:978-87-91857-01-0

Oversat af Søren Mulvad
Forord Tom Buk-Swienty
Fotograferet af Janne Klerk

Taarnborg, 2007

Bogen er socialreformatoren Jacob A. Riis’ hyldest til den by, som han mente at skylde så meget. Den er et tidsbillede af 1850’ernes og 1860’ernes Ribe, men på samme tid et slags ideal for, hvordan mennesker bør leve sammen. (…) Sammen med teksten står Janne Klerks billeder af nutidens Ribe.

Bente og Torben Bramming

det-danske-vejr

Det danske vejr

ISBN:87-02-03910-9

Forfatter Jesper Theilgaard
Fotograferet af Janne Klerk
Gyldendal, 2006

Hvad består vejret af? Hvordan dannes det vejr, vi ser? Hvordan forudsiger man vejret? Bogen beskriver vejrets kulturhistorie fra middelalderen til i dag og fortæller om vejret i de forskellige dele af landet – forår, sommer, efterår og vinter.

magt-og-dragt

Magt og dragt. Dansk teglstensarkitektur

ISBN:87-02-02977-4

Forfatter Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Fotograferet af Janne Klerk
Gyldendal 2006

Den danske teglhistorie er en fortælling om beskeden, men selvbevidst monumentalitet og om et materiale, der i sin indbyggede, enkle variationsrigdom er som skabt til netop den enkle rigdoms æstetik.

norresaan

Norresân – Oluf Høsts hus og have i Gudhjem

ISBN:87-988937-7-7

Forfatter Jens Henrik Sandberg
Fotograferet af Janne Klerk
Oluf Høst Biblioteket, 2006

Gennem to år har fotografen Janne Klerk fotograferet på Norresân. Få kunstnere har som Høst været opmærksom på det mindste skift i naturens karakter, når for- og efteråret ændrede omgivelserne og når vinteren lagde sin dæmpende hånd på al aktivitet. Således har også Janne Klerk med stor opmærksomhed fulgt Norresâns have og de nærved liggende områder gennem fire årstider.

Museumsdirektør Jens Henrik Sandberg, Oluf Høst Museet

oestfyn-i-oejesyn

Østfyn i øjesyn

ISBN:87-88564-51-7

Forfattere Eva Becher og Kurt Risskov Sørensen, red.
Fotograferet af Janne Klerk
Kertemindeegnens Museer og Nyborg og Omegns Museer, 2006

I bogen er der udvalgt 75 lokaliteter og temaer, der til sammen fører læseren gennem 1000 års østfynsk kulturhistorie. Det handler om landsbyer og købstæder, kirker og herregårde, historiske begivenheder og natur i hele det område, der udgøres af de nye storkommuner Nyborg og Kerteminde.

Museumsdirektør Erland Porsmose

henry-heerup

Henry Heerup – Stenvækkeren

ISBN:87-988881-2-9

Digte af Eske K. Mathiesen
Fotograferet af Janne Klerk
Heerup Museum, 2005

Jo, udsigten fra muldvarpeskudet er flot. Men hvordan kommer man ned igen ?

Forfatter Eske K. Mathiesen

midt-i-historien

Midt i Historien

ISBN: 87-88563-65-0

Forfatter Peter Thor Andersen
Fotograferet af Janne Klerk
Roskilde Museums Forlag, 2005

Lejre er det første historiske sted i fortællingen om Danmarks rige. Allerede i vikingetiden blev Lejre forbundet med sagn og myter om Danmarks tidligste konger. Lejre ligger midt i historien, i betydningen imellem faghistorie og mytehistorie.

Peter Thor Andersen, 2005

med-vinden-drager-froe

Med vinden drager frø – mens rødder stikker dybt

ISBN: 87-89059-63-8

Billedhugger Jun-Ichi Inoue og Fotograf Janne Klerk
Forfatter Jane Løvschall Dolmer
Bornholms Kunstmuseum, 2005

Janne Klerk går ikke blot i dialog med Bornholms særegne natur, men også med den japansk fødte billedhugger Jun-Ichi Inoue, der har slået sig ned på øen. De to kunstnere har med meget forskellige forudsætninger rødder på såvel Bornholm som i Japan (…) Den japanske æstetik samt den bornholmske råhed klæder både Janne Klerks ualmindelig smukke fotografier og Jun-Ichi Inoues gennemarbejdede skulpturer med originale materialesammenstød.

Bente Scavenius, Børsen

dengang-i-italien

Dengang i Italien. H.C. Andersen og guldaldermalerne

ISBN:87-00-75077-8

Forfatter Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Fotograferet af Janne Klerk
Gyldendal, 2005

“Her blev mit Hjerte Barn, men Tanken Mand”, skrev digteren, da han i 1834 var på vej ud af Italien. Hans Edvard Nørregård-Nielsen ser på det Italien, der dengang forvandlede digteren fra grim ælling til smuk svane. Her er både tegninger og malerier samt fotos taget specielt til denne bog af Janne Klerk – alt sammen med det formål at afdække den italienske levemåde og atmosfære, der hjalp H.C. Andersen – og en lang række kunstnere – med at sprænge rammerne i deres talent og træde i karakter.

ole-christensen

Ole Christensen. Billedhugger

ISBN:87-89059-55-7

Forfattere Mogens Lau, Peter Tiemroth og Niels Frithiof Truelsen
Fotograferet af Janne Klerk, Kirsten Klein, Ole Christensen m.fl.
Bornholms Kunstmuseum, 2004

Ole Christensens kunst er nærmest en del af vores hverdag. Vi møder hans skulpturer ikke bare rundt på Bornholm, men i hele Danmark, hvor de med deres karakteristiske organiske formsprog står som et memento om livets og naturens spirende kraft.

Lars Kærulf Møller

taarnborg-midt-i-ribe

Taarnborg – midt i Ribe

ISBN:87-72-45948-4

Forfattere Anne Marie Nielsen og Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Fotograferet af Janne Klerk
Klip af Sonja Brandes
Forlaget Rhodos, 2004

Taarnborg ligger i Puggaardsgade i Ribe omkring 200 meter fra domkirken og er først og fremmest kendt som salmedigteren Hans Adolph Brorsons bolig, mens han var biskop i byen fra 1741 til 1764. (…)
Vores mål er at øge kendskabet til Brorson og hans præstegerning, hans salmer, hans musikalitet samt kendskabet til Slesvigs vestegn.

Bente og Torben Bramming

noget-naer

Noget nær

ISBN:87-02-04516-8

Forfatter Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Fotograferet af Janne Klerk
Gyldendal, 2004

Tredje bind i Hans Edvard Nørregård-Nielsens populære række af “tidsbilleder” – og altså fortsættelsen til Mands minde og Riber ret. Bogen beretter om Hans Edvards og Regitzes liv, om ungdom og uddannelse, graviditet og familie. Som i de andre bøger kommer Nørregård-Nielsen også her rundt omkring i det danske samfund før og nu. Smukt og nært, krast og hjerteskærende skildrer han en verden, som ikke er længere og drager paralleller mellem den og den, vi nu lever i.

klitgaarden

Klitgården

ISBN:87 7245 916 6

Af Janne Klerk
Tekster af Kristian Hvidt
Forlaget Rhodos, 2003

Klitgården er ikke indgående beskrevet i dansk arkitekturhistorie, men den tidligere kongelige sommerresidens er et for værdifuldt og smukt bygningsværk til at forblive ukendt. (…) Klitgården er som arkitektur et kunstværk, som fortjener at fremvises påny, efter at bygningen er blevet restaureret både indvendigt og udvendigt og nu rummer et refugium for kunstnere og forskere. Janne Klerks fotografier i denne bog viser bygningens og stedets skønhed efter den nænsomme istandsættelse.

Kristian Hvidt

bjerget-ved-golfo-di-salerno

Bjerget ved Golfo di Salerno

ISBN: 87 7245 904 2

Af Janne Klerk
Forlaget Rhodos, 2002

Der er ingen skumle bagtanker eller overfladisk smarthed, ingen konstrueret virkelighed i disse billeders motiver, hvor lyset, perspektivet og tingenes stoflighed er væsentlige elementer – kun en fin sans for at se de enkleste ting lige så enkle, som de er, kombineret med solidt fotografisk håndværk.

Bryggebladet, 6.11.2002

dansk-arkitektur-2000

Dansk arkitektur – årgang 2000

ISBN:87-9891138-1-6

Redaktion Kjeld Vindum
Fotograferet af Janne Klerk, Torben Eskerod, Jens Linde og Christina Capetillo
Fonden til udgivelse af arkitekturtidsskift B København 2002

Den danske arkitektur er og har, i de sidste mange år, været præget af en tilsyneladende bevidstløs mainstream-tilbøjelighed. Groft og generaliserende sagt er dagens danske arkitektur eftersnakkende, behagesyg, ubevidst om sine virkemidler og uden egentlig værdigrundlag. Men den behøver en bedre kritik. (…) Med håbet om at denne bog vil give anledning til en frugtbar diskussion af ikke blot arkitekturkritikken og dens rolle, men også arkitekturen selv.

Lone Wiggers, Claus Bonderup og Kjeld Vindum

altid-stroemmer-floden

Altid strømmer floden

ISBN:87 7245 876 3

Af Janne Klerk
Forlaget Rhodos, 2001

Japan betyder for Janne Klerk langt mere end en lille svaghed eller fascination. (…) Mellem rejsens dybere mål og billedernes realisering, udfolder bestræbelserne sig først af alt om det der gives umiddelbar adgang til: ting som står og vidner om trufne valg og forhistorie. I det som fotografen hér åbner for sine billeder for os med, kan vi tale om en kvalificeret fremmedhed på en endeløs rejse.

Martin Sne

med-andre-oejne

Med andre øjne

ISBN:87-7245-865-8

Af Janne Klerk
Toyota Danmark A/S, 2000

Ønsket med denne bog er at vise en side af Toyota Danmark som mange ikke kender. At vise virksomheden i billeder som den tager sig ud i dag, ved årtusindskiftet. Bogen skildrer hovedkontoret i København og Teknisk Center i Middelfart og viser de fysiske rammer der vidner om årtiets virke på det danske marked. (…)

Toyota-Fonden
Bestyrelsesformand Otto Hee