Udstillingstekst Spejlinger ved himlens fod

Janne Klerk

 

I vandspejlet findes alle former for tilstande, lige fra stilhedens ro og fred til drama, turbulens og kaos.

 

Udstillingens fotografier er alle motiver af vandspejlet. De er taget i én og samme naturbeskyttede skovsø i Danmark, som jeg har fulgt igennem årstiderne. Søen måler 100 meter i diameter og tager fem minutter at gå rundt om. Men søens lille størrelse står ikke i umiddelbart forhold til den store og rige verden, søen rummer.

 
Flere af billederne er fotograferet direkte ned i vandspejlet og har derved ingen koordinater, der angiver, hvor vi befinder os. Billederne viser både højder og dybder, ud til siderne og ret- og spejlvendt samtidig.
I rolige øjeblikke kan vandspejlet fremtræde klarere end motivet, der spejler sig i det. Af og til sløres billedet et øjeblik af en let brise eller en kogle, der falder fra et træ, men kort efter bliver spejlbilledet klart igen. Vandspejlet indeholder en stor kompleksitet – forunderlig, dragende, foruroligende, men også befriende.

 

På stormfulde, forblæste dage kommer der krusning og bølger på vandoverfladen, så alt under vandspejlet forsvinder, eller der skabes forvrængede billeder.

 

Under fotograferingen har jeg oplevet spejlingerne i skovsøen som metafor for de spejlinger, der ustandseligt foregår imellem mennesker og vores omgivelser. En levende ageren i evig bevægelse, uforudsigelig og kompleks – som vandspejlet.

 

De helt vindstille dage, hvor vandspejlet åbner sig, kan man se nedfaldne, visne blade på bunden, spirende åkander på vej op mod lyset, og himlen og træernes spejling i overfladen. På samme måde gemmer vi mennesker på dybder af gamle fortællinger, nye historier og drømme, der viser sig for omverdenen, når vi som vandspejlet åbner os og lader andre komme ind bag overfladen.

 

Mange timer med fotograferinger i vandspejlet rejser en lang række spørgsmål. Om lysets brydninger i vand, om økosystemet, universet, solen, atmosfæren og om spejlinger mellem mennesker. Det har ført til et inspirerende samarbejde med astrofysiker Anja C. Andersen og forfatter Gitte Broeng, der bidrager til projektet med tekster om både målbare og ikke målbare udsagn og synsvinkler på det fascinerende begreb spejlinger.

 

Udstillingen er muliggjort med venlig støtte fra:
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
DJ Fotografernes Ophavsret Fond
Grosserer L.F. Foghts Fond
Politiken-Fonden
Toyota-Fonden
Arne V. Schleschs Fond
Ernst B. Sund Fonden